គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។ ការថតចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារណាមួយពីគេហទំព័រនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងជាក់លាក់។

អត្ថបទកំពូល

ប្រភេទ

ស្ទីលម៉ូដសក់បុរស

សាក់

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

ហោរាសាស្រ្ត